June 12

Shqipëria forcon mekanizmat mbrojtës në hapësirën kibernetike

0  comments

Ditën e premte Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, së bashku me presidentin e Estonisë, Alar Karis, morën pjesë në një provë ushtrimore mbi aftësitë e qeverisë për të reaguar kundrejt sulmeve kibernetike.

“Jeta jonë e përditshme varet nga qëndrueshmëria e hapësirës digjitale. Duke u praktikuar mbi reagimet ndaj sulmeve kibernetike në një mjedis të stimuluar krize është një mënyrë e mirë për të zgjeruar  sigurinë kibernetike të strukturës dhe shërbimeve tona”, tha Merle Maigre, drejtuese e projektit nga akademia “Estonian e-Governance Academy”.

Ky trajnim u organizua nga akademia “Estonian e-Governance Academy” dhe kompania estoneze e sigurisë kibernetike “Cybexer Technologies”,  mbi sigurinë dhe fleksibilitetin kibernetik në Ballkanin Perëndimor në kuadër të një projekti të financuar nga BE.

Aktiviteti u dha pjesmarrësve përvojë praktike mbi mbrojtjen e sistemeve të IT-së në rast të sulmeve kibernetike.

“Duhen përpjekje të përbashkëta për të forcuar qëndrueshmërinë e hapësirës kibernetike të partnerëve të Ballkanit perëndimor, dhe për të rritur ndërgjegjësimin e autoriteteve publike të rajonit mbi sigurinë kibernetike”, tha ambasadorja e Delegacionit Europian në Shqipëri, Christiane Hohmann.

Edhe përfaqësuesit e autoriteteve shqiptare pranuan rëndësinë e trajnimeve të tilla, sidomos pas episodeve të sulmeve kibernetike që Shqipëria ka hasur në vitet e fundit.

“Eksperienca të tilla na japin mundësi unike të parashikojmë skanarë të kudërsulmeve kibernetike”, u shpreh Igli Tafa, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Çertifikimit Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike në Shqipëri.


Tags

Alar Karis, Autoriteti Kombëtar i Çertifikimit Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike, Bajram Begaj, Christiane Hohmann, Cybexer Technologies, Estonia, Estonian e-Governance Academy, Igli Tafa, Kibernetike, Merle Maigre


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Forma e kontaktit

Name*
Email*
Message
0 of 350