Për rreth një javë në fund të qershorit, të gjitha mediat perëndimore ishin të ...

Read More