Rreth kësaj kohe, një vit më parë, shumë pak njerëz e vlerësonin të ardhmen ...

Read More

Asnjë zhvillim gjatë 23 viteve në pushtet të Vladimir Putinit nuk ka treguar aq ...

Read More

Për rreth një javë në fund të qershorit, të gjitha mediat perëndimore ishin të ...

Read More

Sado e çuditshme që tingëllon, politika më e suksesshme e Bashkimit Evropian s’ka qenë ...

Read More