June 13

Skeda e pasurisë së deklaruar –Elena Pelushi – Prokuroria e Durrësit

0  comments

Prokurorja Elena Pelushi (Bakallbashi) e Prokurorisë së Durrësit do të përballet të mërkurën më 14 qershor me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Procesi i saj i vetingut po kryhet nga trupa e përbërë nga Valbona Sanxhaktari, Firdes Shuli dhe Olsi Komici.

Elena Pelushi ka përfunduar në vitin 2002 Shkollën e Magjistraturës dhe ka punuar për gati dy dekada si prokurore e Prokurorisë së Durrësit. Në shkurt të vitit 2021, Pelushi u komandua pranë zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, ku punon si inspektore magjistrate.

Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale. Skeda grafike e mëposhtme paraqet ndryshimin e pasurisë familjare të prokurores Elena Pelushi nga viti 2003 deri në fund të vitit 2019. [Kliko për skedën në PDF]

Skeda e pasurisë familjare të deklaruar nga prokurorja Elena Pelushi.

Në deklarimin për herë të parë në vitin 2003, prokurorja Elena Pelushi zotëronte pasuri me vlerë rreth 6 mijë lekë, ndërsa në fund të vitit 2019, pasuria e saj familjare kap vlerën e 2.3 milionë lekëve.

Pelushi zotëron familjarisht likujditete bankare me vlerë 1.4 milionë lekë, kursime në cash prej 435 mijë lekësh, automjet me vlerë 429 mijë lekë si dhe pasuri të paluajtshme të deklaruar në vlerën e 24 mijë lekëve.

Të ardhurat familjare për periudhën e deklarimit janë 26.8 milionë lekë, nga të cilat 73% kanë si burim pagën e subjektit, 17% pagat e familjarëve dhe 9.6% nga shitja e pasurisë së patundshme.

Përveç analizës për rritjen/uljen e pasurisë, strukturën e aseteve dhe të ardhurave, ky raport paraqet dhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve të subjektit si dhe “flamujt e kuq’ që identifikohen gjatë kontrollit. Nga kontrolli aritmetik/logjik për 16 vite të deklarimit, asnjë prej deklaratave nuk rezultoi me probleme.

Deklarata e pasurisë së vitit 2003

Deklarata e pasurisë së vitit 2004

Deklarata e pasurisë së vitit 2005

Deklarata e pasurisë së vitit 2006

Deklarata e pasurisë së vitit 2007

Deklarata e pasurisë së vitit 2008

Deklarata e pasurisë së vitit 2009

Deklarata e pasurisë së vitit 2010

Deklarata e pasurisë së vitit 2011

Deklarata e pasurisë së vitit 2012

Deklarata e pasurisë së vitit 2013

Deklarata e pasurisë së vitit 2014

Deklarata e pasurisë së vitit 2015

Deklarata e pasurisë së vitit 2016

Deklarata e pasurisë së vitit 2017

Deklarata e pasurisë së vitit 2018

Deklarata e pasurisë së vitit 2019

Për më shumë dokumente vizitoni databazën tonë dokumente.reporter.al

 


Tags

Elena Pelushi Bakallbashi, Firdes Shuli, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, Olsi Komici, Prokurore, Prokuroria e Rrethit Durrës, Skeda e pasurisë, Valbona Sanxhaktari


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Forma e kontaktit

Name*
Email*
Message
0 of 350