Rreth kësaj kohe, një vit më parë, shumë pak njerëz e vlerësonin të ardhmen ...

Read More

Sado e çuditshme që tingëllon, politika më e suksesshme e Bashkimit Evropian s’ka qenë ...

Read More